KANCELARIA ADWOKACKA Aleksandruk-Dutkiewicz

Wynagrodzenie

Honorarium za prowadzenie sprawy jest w każdym przypadku ustalane indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie za obsługę podmiotów gospodarczych funkcjonuje w systemie rozliczanym ryczałtowo bądź godzinowo.

Przeciętny koszt porady prawnej kształtuje się na poziomie około 100-250 zł w zależności od charakteru danej sprawy.

Kancelaria bierze również udział w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką akcjach bezpłatnych porad prawnych.